Klachten over behandeling

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Klachten over behandeling

Klachten over uw behandeling

 
U heeft een klacht. Wat nu?
Het zou fijn zijn eerst met mij te bespreken waar u ontevreden over bent en wat u graag anders zou willen zien, u mag me dat ook schrijven als u het moeilijk vindt om gewoon te zeggen en kunnen we zo het probleem de wereld uit helpen.
Ik ben via mijn beroepsvereniging VBAG aangesloten bij een geschillencommissie.
 
Als we er samen niet uitkomen. dan kunt u kosteloos de klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld, U moet me daar wel over inlichten.
 
Inzet klachtenfunctionaris
 
Om de klachtenfunctionaris (deze is onafhankelijk) in te zetten, neemt u contact op met het secretariaat van de VBAG.
Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen.
 
Geschillencommissie: bindende uitspraak
 
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als voor mij. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
 
Kosten
 
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op www.zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.
 
Waarover kunt u een klacht indienen?
 
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van mij krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van mij, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.
 
TCZ
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG  Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.
 
Heeft u een klacht en komt u er met mij niet uit? Neem contact op met de VBAG!
 
Het secretariaat van de VBAG is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00u en 12.00u op nummer 040-2838988. Op andere tijden en wanneer alle lijnen bezet zijn, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken. U kunt ook een mail sturen naar secretariaat@vbag.nl.

Share our website